Wong Déwasa Uga Mbutuhaké Vaksin Diftèri

Akhir-akhir iki, lagi akèh kasus pênyêbaran pênyakit diftèri ing Indonésia. Diftèri iku pênyakit infeksi jalaran bakteri Corynebacterium diphtheriae. Ora mung nyêbabaké infeksi baé, malah bisa uga nyêbabaké kêmatian. Mulané, pamarintah nganakaké imunisasi kanggo nyêgah penyakit diftèri.
Miturut data World Health Organization (WHO), ing periodê 2000 nganti 2015, Indonésia mlêbu 10 daftar nêgara kanthi pênyêbaran diftèri paling gêdhé sadonya. Wondéné, miturut Kementerian Kesehatan ing 2017, ana 6 wêwêngkon kang nduwèni kasus wabah diftèri paling akèh yaiku Jawa Timur 271 kasus, Jawa Barat 95 kasus, Bantên 81 kasus, Acèh 76 kasus, Sumatêra Barat 20 kasus, lan DKI Jakarta 16 kasus.

Saka data kasêbut, 18 pêrsené mlêbu kategori déwasa yaiku antarané umur 19-40 taun. Nanging, sing paling gedhé isih umur 1 nganti 18 taun. Sing awakedhéwé mangêrtèni, imunisasi diftèri iku mung kanggo bocah-bocah antarané umur 1-18 taun baé. Nanging, wong-wong déwasa uga mbutuhaké imunisasi diftèri.

Miturut ahli imunologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Iris Rengganis, dicuplik saka Tempo.com, vaksinasi kanggo wong déwasa digolongaké dadi loro yaiku :

Kapisan, wong déwasa sing durung naté éntuk vaksin utawa durung jangkêp status imunisasiné. Mulané, golongan iki diwènèhi 1 dosis vaksin Tdap banjur vaksin Td sing dadi pênguat akèhé ping 3. Olehé mènèhi dosis kapindho dilêti 4 minggu saka dosis kapisan. Déné, dosis katêlu dilêti 6 nganti 12 sasi saka dosis kapindho.

Kapindho, wong déwasa sing durung ngrampungaké têlung (3) dosis vaksin Td seri primèr. Golongan iki mung diwènèhi dosis sing durung naté éntuk. Sing kudu dicathêt, vaksin diftèri mung bisa ngayomi ing mangsa 10 taun baé. Mulané, wong déwasa kudu diwènèhi booster sabên 10 taun.

(Saka manéka sumbêr)

Komentar

Artikel Lainnya

Contoh Teks Deskripsi Bahasa Jawa Tentang Candi Borobudur

Karangan Narasi Dalam Bahasa Jawa Beserta Contoh dan Terjemahannya

Contoh Percakapan Bahasa Jawa Antara Bapak dan Anak