Iki Lho Asile Kongres Basa Jawa VI 2016 Ing Yogyakarta

Sugêng rawuh para sêdulûr,

Piye kabare?
Kongres Basa Jawa (KBJ) VI sing dianakake ing Hotel Inna Garuda Yogyakarta 8 nganti 12 November 2016 kepungkur wis rampung. Sasuwene limang dina kongres kuwi ngasilake kaputusan sing salah sijine yaiku Basa Jawa kudu diuri-uri ana ing pawiyatan formal uga informal, lembaga pamarintah, lan komunitas sing magepokan karo budaya Jawa.

Lembaga pawiyatan formal kudu menehi pasinaon Basa Jawa kang kreatif, inovatif lan nyenengake tumrap para siswa. Fokus liyane yaiku prelune Buku Sinau Basa Jawa Krama Alus ana in saben tingkatan sekolah.

Ing lembaga pamarentahan, kudu nganggo Basa Jawa ing dina-dina tartamtu, semono uga ana ing kaluarga lan bebrayan agung.

Ewodene, komunitas sing lumrah ana ing kagiyatan kejawen prelu didadekake "incubator" kanggo nguri-uri Basa lan Sastra Jawa.

Rekomendasi liyane saka KBJ 2016 yaiku prelune "training" Basa Jawa. Basa Jawa kudu digawe kondhang ana ing Sosial Media kayata Facebook, Twitter lan liya-liyane.

Lan iki sing penting banget, prelune Basa Jawa diucapake ana ing publik saben dinane.

*Cathetan :
Tulisan iki tak ringkes saka Harianjogja.com.

Maturnuwun :)

Komentar

Artikel Lainnya

Contoh Teks Deskripsi Bahasa Jawa Tentang Candi Borobudur

Karangan Narasi Dalam Bahasa Jawa Beserta Contoh dan Terjemahannya

Contoh Percakapan Bahasa Jawa Antara Bapak dan Anak