Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2016

Mari Mengenal Tulisan Angka Dalam Aksara Jawa

Gambar
Sugêng rawuh para sêdulûr, Piye kabare? Jika pada postingan sebelumnya banyak dibahas mengenai aneka jenis aksara sandhangan dan pasangan dalam penulisan Jawa , maka kali ini Jawalogger ingin membagikan tulisan angkanya. Ya, dalam penulisan aksara Jawa juga dikenal angka dari angka 0 sampai 9. Silakan lihat gambar di bawah ini (klik untuk memperjelas gambarnya). Sekarang mari kita terapkan ke dalam sebuah kalimat di bawah ini. "Andhi lair taun : 1987." Penulisan aksara Jawa-nya menjadi : Sekarang, coba Anda menuliskan tulisan aksara Jawa tersebut di atas kertas. Menyenangkan bukan? Semoga bermanfaat, Maturnuwun :)

Aksara Rê dan Lê Dalam Penulisan Jawa

Gambar
Sugêng rawuh para sêdulûr, Piye kabare? Kalau biasanya aksårå yang berbunyi "ê" dalam penulisan Jawa ditulis menggunakan sandhangan pêpêt , maka ada pengecualian untuk dua aksara ini : 1. Aksårå Rê , contoh pada kata " rêngginang " (sejenis makanan ringan). 2. Aksårå  Lê , contoh pada kata " lêngå " (minyak). Aksara-aksara tersebut memiliki bentuk tersendiri sehingga tidak diperlukan tambahan sandhangan. Contoh penulisannya seperti di bawah ini : Masing-masing aksara ini juga mempunyai aksara pasangan . Lihat contoh di bawah ini : 1. Aksårå pasangan Rê , seperti pada kata " Tumbas rêngginang " (Beli rengginang). 2. Aksårå pasangan Lê , seperti pada kata " Tumbas lêngå " (Beli minyak). Semoga bermanfaat, Maturnuwun :)

Macam-Macam Aksara Pasangan Dalam Penulisan Jawa (3)

Gambar
Sugêng rawuh para sêdulûr, Piye kabare? Ini masih lanjutan dari seri aksara pasangan dalam penulisan Jawa. Sebelumnya, Jawalogger sudah membagikan aksara pasangan wutuh dan tugelan. Sekarang, Anda akan segera mengetahui tentang aksara-aksara pasangan yang memiliki bentuk sendiri. Ada sepuluh macam aksara ada di dalamnya. 1. Aksara pasangan Dha . Contoh : tindak dhatêng pasar (pergi ke pasar) 2. Aksara pasangan Ba . Contoh : tumbas bakwan (beli bakwan) 3. Aksara pasangan Tha . Contoh : wis thukûl (sudah tumbuh) 4. Aksara pasangan Wa . Contoh : kêmis wage (kamis wage) 5. Aksara pasangan Na . Contoh : wis niyat (sudah niat) 6. Aksara pasangan Nya . Contoh : wis nyoba (sudah mencoba) 7. Aksara pasangan Ca . Contoh : wis cukûp (sudah cukup) 8. Aksara pasangan Da . Contoh : kulôn dalan (barat jalan) 9. Aksara pasangan Ja . Contoh : tumbas jamu (beli jamu) 10. Aksara pasangan Ma . Contoh : wis mandhêg (sudah berhenti) *Cathetan: A

Jenis-Jenis Aksara Pasangan Tugelan Dalam Penulisan Bahasa Jawa (2)

Gambar
Sugêng rawuh para sêdulûr, Piye kabare? Ini adalah lanjutan dari seri aksara pasangan tugelan dalam penulisan Bahasa Jawa. Sebelumnya, pada bagian pertama saya sudah membahas tentang jenis-jenis aksara pasangan tugêlan yang terletak di belakang aksara sebelumnya . Pada postingan ini, saya akan membagikan jenis-jenis aksara pasangan tugêlan yang terletak di bawah aksara sebelumnya. Ada 3 aksara pasangan tugêlan yang diletakkan di bawah aksara sebelumnya yaitu : 1. Aksara pasangan tugêlan  "ka" seperti pada "etan kali" (timur sungai). 2. Aksara pasangan tugêlan  "ta" seperti pada "mangan tahu" (makan tahu). 3. Aksara pasangan tugêlan  "la" seperti pada "pat likur" (dua puluh empat). Namun, jika aksara-aksara pasangan di atas mendapatkan sandhangan suku maupun wyanjana (cakra, keret, pengkal) maka harus ditulis utuh. Contoh : 1. Aksara pasangan "ka" seperti pada "etan

Ngalahke Singapura, Indhonesia Nyang Semifinal AFF CUP 2016

Gambar
Sugeng rawuh para sedulur, Piye kabare? Tim nasional Indonesia kasil nyang semifinal AFF Cup 2016 neng Manila Filipina sakwise ngalahke Singapura kanthi skor 2-1. Maine bal-balan neng Rizal Memorial Stadium, Jemuah (25/11/2016) mau bengi Wektu Indhonesia Kulon. Nanging, Indonesia ketinggalan dhisik 0-1 sakwise striker Singapura Khairul Amri njebol gawang Kurnia Meiga ing babak kapisan. Ing babak kapindho, gole Andik Vermansyah madhakne skor dadi 1-1. Stefano Lilipaly akhire bisa ngegolke ing menit 85 sakwise nampa operan saka Boaz Salossa. Nganti wasit ngunekke sempritane, tandha wektu main wis rampung, skor tetep 2-1 kanggo Indonesia. Amarga menang, Indonesia dadi runner up neng grup A kanthi angka 4 lan bakal ngancani Thailand sing dadi juwara sakwise ngalahke Philipina kanthi skor 1-0. Neng semifinal, Indhonesia bakal ngadhepi antarane Vietnam, Myanmar, utawa Malaysia.

Aksara Pasangan Tugelan Dalam Penulisan Bahasa Jawa (1)

Gambar
Sugêng rawuh para sêdulûr, Piye kabare? Tulisan ini merupakan lanjutan dari seri aksara pasangan dalam penulisan aksara Jawa. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang aksara pasangan wutuh. Masih ada lagi aksara pasangan lainnya yaitu pasangan tugelan. Apa itu? Aksara pasangan tugêlan merupakan potongan dari aksara nglêgêna (wutuh). 1. Ada yang terletak di belakang aksara yang diberi pasangan. 2. Ada juga yang terletak di bawah aksara yang diberi pasangan. Sekarang kita awali dengan pasangan tugêlan nomor satu yang terdiri dari tiga (3) aksara yaitu : 1. Aksara "Ha" seperti pada "Panas Hawane" 2. Aksara "Pa" seperti pada "Mangan Pêlêm" 3. Aksara "Sa" seperti pada "Pakan Sapi" Pada postingan selanjutnya, masih akan dilanjutkan pembahasan mengenai aksara pasangan tugêlan yang terletak di bawah aksara nglêgêna . Maturnuwun :)

Aja Salah, Sambel Uga Duwe Nutrisi Sing Apik Kanggo Awak Lho

Gambar
Sugeng rawuh para sedulur, Piye kabare? Sega tanpa sambel kuwi kurang jangkep :) Sanajan mung gur kanggo jangkep-jangkep, jebule sambel ki uga nduweni nutrisi. Sambel uenaaak!! via Wikimedia.org Miturut Prof Ir Ahmad Sulaeman PhD saka Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), neng njerone lombok iku ana zat capcaisin sing marahi lombok rasane dadi pedhes lan ngewangi metabolisme ana in njero awak manungsa. Nek Jenengan seneng sambel tomat, tomat iki uga nduweni serat (fiber), lycophene lan beta karoten sing nduweni sifat antioksidan kanggo nangkal radikal bebas dan ngalusake kulit. Beda maneh nek sambel brambang. Ning njerone brambang (bawang merah, Indonesia) ana alliin sing bisa dadi antimikroba dan mudhunake kolesterol. Lan ana uga flavanoid sing dadi antiinflamasi. Nek kepedhesen piye cara ngilangke? Cukup ngombe wedang anget amarga banyu sing rada panas bisa cepet "netralake" panas saka lombok. Konsultan saluran ce

Iki Lho Asile Kongres Basa Jawa VI 2016 Ing Yogyakarta

Gambar
Sugêng rawuh para sêdulûr, Piye kabare? Kongres Basa Jawa (KBJ) VI sing dianakake ing Hotel Inna Garuda Yogyakarta 8 nganti 12 November 2016 kepungkur wis rampung. Sasuwene limang dina kongres kuwi ngasilake kaputusan sing salah sijine yaiku Basa Jawa kudu diuri-uri ana ing pawiyatan formal uga informal, lembaga pamarintah, lan komunitas sing magepokan karo budaya Jawa. Lembaga pawiyatan formal kudu menehi pasinaon Basa Jawa kang kreatif, inovatif lan nyenengake tumrap para siswa. Fokus liyane yaiku prelune Buku Sinau Basa Jawa Krama Alus ana in saben tingkatan sekolah. Ing lembaga pamarentahan, kudu nganggo Basa Jawa ing dina-dina tartamtu, semono uga ana ing kaluarga lan bebrayan agung. Ewodene, komunitas sing lumrah ana ing kagiyatan kejawen prelu didadekake "incubator" kanggo nguri-uri Basa lan Sastra Jawa. Rekomendasi liyane saka KBJ 2016 yaiku prelune "training" Basa Jawa. Basa Jawa kudu digawe kondhang ana ing Sosial Media kayata Fa

Aksara Pasangan Wutuh Dalam Tulisan Bahasa Jawa

Gambar
Sugêng rawuh para sêdulûr, Piye kabare? Setelah Anda mengetahui tentang sandhangan dalam penulisan aksara Jawa, sekarang saya akan membahas tentang aksara pasangan. Dalam penulisan aksara Jawa tidak dikenal spasi sehingga saat menulis sebuah kalimat mau tidak mau harus disambung. Dan, aksara pasangan menjadi penting peranannya dalam membuat sebuah kalimat bisa dibaca dengan baik dan benar. Aksara pasangan berfungsi untuk menghubungkan suku kata mati (berakhiran huruf konsonan) dengan suku kata berikutnya (yang berawalan huruf konsonan) kecuali suku-suku kata yang mendapatkan sandhangan panyigêg wanda seperti -h (wignyan), -r (layar), dan -ng (c ê cak) . Masing-masing aksara mempunyai aksara pasangan sendiri ada yang peletakannya di bawah aksara atau disambung. Ada yang bentuknya sama persis dengan aksara asalnya (wutûh), berupa potongan dari aksara asli (tugêlan), atau memiliki bentuk sendiri yang sama sekali berbeda dari aksara asalnya. Halaman ini khusus

Sandhangan Wyanjana Dalam Tulisan Jawa

Gambar
Sugêng rawuh pårå sêdulur, Piye kabare? Ini adalah seri terakhir untuk pembahasan Sandhangan dalam penulisan Jawa. Sebelumnya, saya sudah membahas sandhangan swårå dan panyigeg wåndå . Masih ada satu lagi jenis sandhangan yaitu sandhangan wyanjånå. Åpå kuwi? Sandhangan wyanjånå merupakan sandhangan yang melekat pada sebuah konsonan dan terdiri dari 3 macam : 1. Sandhangan cåkrå yang berunsur "-ra" seperti pada kata Prajurit, Prau. 2. Sandhangan kêrêt yang berunsur "-rê" seperti pada kata Krêtêg. 3. Sandhangan pengkal yang berunsur "-ya" seperti pada kata Kyai, Byar Byur. Selesai sudah untuk seri sandhangan dalam penulisan memakai aksara Jawa. Mungkin Anda mau menambahkan kalau ada pembahasan yang kurang :). Baca juga : Latihan Menulis Aksara Jawa Menggunakan Sandhangan Wyanjana Semoga bermanfaat. Maturnuwun :).

Sandhangan Panyigeg Wanda dalam Tulisan Aksara Jawa

Gambar
Sugeng rawuh para sedulur, Dalam penulisan Jawa, dikenal sandhangan panyigêg wanda. Apa itu? Sandhangan panyigêg wanda (penutup suku kata) merupakan sandhangan yang digunakan sebagai penanda untuk menutup konsonan di akhir suku kata. Ada tiga macam panyigeg wanda : Baca juga :  Sandhangan Wyanjana Dalam Tulisan Jawa 1. Sandhangan layar untuk menandai suku kata berakhiran "-r" seperti pada kata Bayar, Bubar, Layar, Pasar. 2. Sandhangan wignyan untuk menandai suku kata berakhiran "-h" seperti pada kata Wayah, Gajah, Murah. 3. Sandhangan cêcak untuk menandai suku kata berakhiran "-ng" seperti pada kata Layang, Larang, Malang. Silakan Anda membaca sandhangan swara untuk bunyi vokal pada tulisan beraksara Jawa di sini . Baca juga : Latihan Menulis Aksara Jawa Menggunakan Sandhangan Panyigeg Wanda Matur nuwun :)

Terjemahan Lagu Jawa Terpopuler - Dalan Anyar By Didi Kempot

Gambar
Sugång rawuh para sådulur, Lagu merupakan salah satu cara efektif untuk belajar bahasa, termasuk Bahasa Jawa. Biasanya, lirik dalam sebuah lagu memakai bahasa sehari-hari sehingga sangat pas jika Anda memanfaatkannya sebagai sarana belajar. Langsung saja ya....  Jika ditanya lagu Jawa yang populer saat ini apa, maka saya jawab, salah satunya...lagu "Dalan Anyar" oleh Didi Kempot. Baca juga : Lirik Lagu Pamer Bojo dan Terjemahan ke Bahasa Indonesia Lagu ini sedang hits dan sangat sering dinyanyikan dalam acara hajatan pernikahan maupun pertunjukan musik dangdut atau campursari di daerah tempat saya...dan mungkin di daerah Anda juga :). Di Youtube, lebih dari 240 ribuan pengguna yang sudah menonton video klip resmi Dalan Anyar ini. Terminal Kertonegoro by Didi Kempot Kali ini, saya ingin mencoba menerjemahkan lirik lagu Dalan Anyar. Dalan Anyar (Jalan Baru) / Terminal Kêrtônêgôrô by Didi Kempot Kêmbang têbu sing kabûr kanginan (Bunga

Mengenal Sandhangan Swara Dalam Tulisan Jawa

Gambar
Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada postingan kali ini akan membahas tentang sandhangan swara dalam tulisan aksara Jawa. Sandhangan swara fungsinya sama dengan harakat dalam penulisan Arab yaitu memberikan bunyi vokal. Dalam penulisan Jawa, sandhangan vokal ada beberapa macam antara lain : 1. Suara "i" dilambangkan dengan sandhangan "wulu" berupa bulatan kecil di atas aksara nglegena. Untuk pengucapannya sendiri ada dua macam : a. Diucapkan sebagai "i" seperti pada kata "ini" . Contoh : iki==> ini siji==> satu b. Diucapkan sebagai "e" seperti pada kata "elok" . Perhatikan huruf " Contoh : pitik (baca: pitek)==> ayam kirik (baca: kirek)==> anak anjing 2. Suara "o" dilambangkan dengan sandhangan "taling tarung". Untuk pengucapannya juga ada dua macam : a. Diucapkan dengan suara "o" seperti pada kata "koran", "sore&q

Perbedaan Ta dan Tha Pada Tulisan Jawa

Gambar
Pada postingan sebelumnya, saya sudah membahas perbedaan antara aksara Då dengan Dhå dalam penulisan Bahasa Jawa . Sekarang, saya akan menerangkan perbedaan antara Tå dengan Thå (menurut sepengetahuan saya). Sama seperti Då dan Dhå , Tå dan Thå berbeda dalam hal pengucapannya. Tå pengucapannya sama dengan T pada kata berbahasa Indonesia. Misalnya, dalam kata "Tidak, Tempat dll". Sedangkan aksara Thå, mungkin lebih mirip seperti orang Bali mengucapkan kata "Kethut". Bagaimana cara pengucapannya? Pada aksara Tå, saat mengucapkannya ujung lidah menyentuh gigi bagian atas. Sedangkan aksara Thå, cara pengucapannya adalah dengan menekuk lidah dan menyentuh pada langit-langit rongga mulut. Contoh : Têlu===>Tiga Kuthå==>Kota Sekarang coba Anda praktikkan :) Mudah bukan? Sekarang Anda sudah mengetahui perbedaan antara aksara Tå dengan Thå. Pada tulisan selanjutnya, InsyaAllah saya akan membahas sandhangan vokal dalam

Perbedaan Da dan Dha Pada Tulisan Jawa

Gambar
Beda cara pengucapan, beda artinya. Ini juga berlaku pada tulisan Jawa. Salah satunya yaitu "Då" dengan "Dhå" . Dua aksara ini serupa tapi tak sama.. Bagi orang non-Jawa, pengucapan huruf D sama semua (CMIIW). Tidak dibagi menjadi dua macam seperti itu. Inilah yang kadang membuat kita...orang Jawa sendiri, juga banyak melakukan kesalahan saat mengucapkan kata-kata Jawa yang ada "Då" dan "Dhå"-nya. Penggunaan Bahasa Indonesia turut berpengaruh dalam terjadinya kesalahan tersebut. Kata yang seharusnya diucapkan seperti Da malah menjadi Dha. Contoh : Widodo =====> kata ini, dalam pengucapan Jawa seharusnya memakai "Då". Tapi, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita orang Jawa kadang terbawa dalam pengucapan Bahasa Indonesia. Apalagi yang bukan orang Jawa (wajar lah ya hehehe). Lalu apa perbedaan Då dengan Dhå? Jawabannya, cara pengucapan. Aksara "Då" biasa diucapkan secara tipis. Artinya, saa

Contoh Kalimat Aksara Jawa dan Artinya (Bag.1)

Gambar
Pada postingan kali ini, saya ingin memberikan contoh kalimat aksara Jawa lengkap dengan artinya. Mungkin bagi Anda yang sudah pandai boleh untuk mengoreksi kesalahan dalam penulisannya. Maklum saya juga harus belajar dari nol lagi. Semoga benar :) Berikut ini adalah contoh sebuah kalimat beserta terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia. Sawise ngeterake dagangan, Jåkå bali menyang ngomah kanggo siyap-siyap mangkat sekolah. (Sesudah mengantarkan dagangan, Joko pulang ke rumah untuk bersiap-siap berangkat sekolah). Dan di bawah ini tulisan menggunakan aksara Jawa-nya : Catatan --->Contoh kalimat di atas saya ambil dari Cerkak/Cerita Cekak (Cerita Pendek) di kolom Jagad Jawa Solopos . Baca juga :   Contoh Kalimat Aksara Jawa dan Artinya (Bag.2) Nih Saya Bagikan Contoh 20 Kalimat Dalam Aksara Jawa Buat Sedulur Semua Video cara menulis kalimat aksara Jawa Semoga bermanfaat. Matur nuwun :).

Hari Ayah Indonesia

Gambar
Baru saja online, mau cari informasi di Google kok ada gambar dua pasang sepatu di halaman pencarian. Sepasang sepatu pantofel berwarna cokelat dan sepasang lagi sepatu anak-anak berwarna merah.  Penasaran, saya klik saja gambar tersebut. Ternyata, hari ini Hari Ayah Indonesia. Kok baru tahu ya...Selama ini saya hanya mengetahui Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Dari informasi yang saya dapatkan dari Wikipedia, Hari Ayah Nasional merupakan hari untuk menghormati para ayah di seluruh Indonesia. Tepatnya, 12 November 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan Hari Ayah di Kota Solo. Namun, di Indonesia peringatan tersebut masih terbilang baru. Sementara, di dunia internasional, Hari Ayah diperingati oleh lebih dari 75 negara pada setiap hari Minggu pekan ketiga bulan Juni. Dan sudah mulai dirayakan sejak awal abad 12 silam. Mengingat jasa-jasa ayah, sebagai pemimpin rumah tangga, tulang punggung dan pelindung keluarga maka pantaslah jika kita merayakan